Blogs & artikelen

Wat is Bpm?

6 minuten leestijd

Elke auto die in Nederland een kenteken krijgt, krijgt ermee te maken. Wat is Bpm precies? Hoe wordt het berekend? En in welke gevallen krijg je vrijstelling? Na het lezen van deze tekst weet je er alles over.

Banner van de blog
Wet- en regelgeving
Auto's

Betekenis: wat is Bpm?

Bpm staat voor ‘Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen’. Bpm wordt eenmalig opgelegd voor iedere auto die in Nederland een kenteken krijgt. Of je nu een nieuwe auto koopt, eentje uit het buitenland importeert of er een least.

Bpm is een soort aanschafbelasting. De hoeveelheid verschilt per voertuig en wordt vooral bepaald op basis van CO2-uitstoot. Er zijn ook auto’s die vrijgesteld zijn van Bpm.

Wanneer moet je Bpm betalen?

Koop je in Nederland een nieuwe auto of motor? Dan doet de importeur Bpm-aangifte. Zodra de Bpm-aangifte is gedaan en betaald, krijg je een kenteken van de RDW. Vanaf dat moment mag je jouw auto of motor op de openbare weg gebruiken. 

Heb je een bestelbus? Als je geen ondernemer bent of niet voldoet aan de ondernemersregeling, dan betaal je de Bpm binnen een maand na registratie. Je mag er in die maand wel de openbare weg mee op.

In deze gevallen moet je Bpm betalen

 • Bij registratie van een personenauto, bestelauto of motor bij de RDW. Voor een bestelauto betaal je Bpm als deze op of na 1 juli 2005 voor het eerst in gebruik is genomen en je geen ondernemer bent of niet voldoet aan de ondernemersregeling.
 • Als je op de openbare weg rijdt met een bestelauto die is omgebouwd tot een personenauto, zonder betaalde Bpm of teruggevraagde Bpm.
 • Bij registratie van een voertuig dat uit het buitenland komt bij de RDW.
 • Als je een bestelauto die vóór 1 juli 2005 in gebruik is genomen, ombouwt tot personenauto.
 • Als je niet langer voldoet aan de voorwaarden van de ondernemersregeling, de gehandicaptenregeling, de taxivervoerregeling of de openbaar vervoer-regeling.
 • Wanneer je in Nederland woont en rijdt met een personenauto, bestelauto of motor met een buitenlands kenteken.
 • Je woont in Nederland en wilt hier langer dan 14 dagen in een personenauto, motor of bestelauto rijden met een buitenlands kenteken dat je in het buitenland hebt geleend, gehuurd of geleased.
 • Als je binnen drie jaar na registratie de motor van een personenauto zodanig aanpast dat de CO2-uitstoot hoger wordt dan waarover belasting is betaald, moet je Bpm betalen.

Berekening: hoe wordt Bpm berekend?

Sinds 1 januari 2013 berekent de overheid de Bpm voor personenauto's uitsluitend op basis van CO2-uitstoot. Heb je een bestelauto, motor of kampeerauto?  Daarvoor zijn geen nauwkeurige CO2-gegevens beschikbaar. Hiervoor blijft de Bpm traditioneel gebaseerd op de netto catalogusprijs en brandstofsoort.

CO2-uitstoot

Bij de typegoedkeuring van nieuwe automodellen wordt de CO2-uitstoot van het voertuig bepaald. Tot in 2017 werd hiervoor de NEDC-emissiemeting gebruikt, maar tegenwoordig wordt hier de WLTP voor gebruikt. De WLTP is realistischer en resulteert in een hogere CO2-uitstoot. Daarnaast worden opties die CO2-verhogend zijn meegenomen in de berekeningen. Sinds juli 2020 wordt de Bpm berekend op basis van de hogere WLTP-waarde. De Bpm tarieven zijn hierop aangepast.

Opbouw Bpm tariefstelsel

Op dit moment hoeven auto's die geen CO2 uitstoten, zoals volledig elektrische auto's of auto's die op waterstof rijden, geen Bpm te betalen. De overige auto's moeten wel Bpm betalen. Dit maakt het dus interessanter om een elektrische auto te leasen.

Het tariefstelsel begint met een starttarief. Daarna wordt in verschillende schijven voor elke gram CO2-uitstoot een tarief in rekening gebracht. Voor elke opvolgende schijf geldt een hoger tarief. Auto's met een dieselmotor moeten daarnaast ook een extra dieseltoeslag betalen. Voor elke gram CO2-uitstoot boven een bepaalde waarde wordt een bedrag in rekening gebracht. In 2023 is deze waarde verlaagd naar 73 gram per kilometer en het tarief voor elke CO2 erboven verhoogd naar € 94,30.

Binnen het tariefsysteem wordt er ook onderscheid gemaakt tussen gewone auto's en semi-elektrische modellen, zoals plug-in hybrides (PHEV's). De CO2-grenswaardes zijn in 2023 gelijk gebleven, maar de tarieven zijn verhoogd.

Bpm opbouw gewone auto’s:

1. Starttarief is € 400
2. Er zijn vijf tariefschijven
3. CO2-grenswaarden: Eerste schijf 1 t/m 82 g, tweede schijf 83 t/m 106 g, derde schijf 107 t/m 148 g, vierde schijf 149 t/m 165 g, vijfde schijf is voor alle uitstoot boven de 165 g/km CO2
4. De tarieven per gram CO2-uitstoot beginnen bij € 2 per gram in de eerste schijf, € 68 in de tweede schijf, € 149 in de derde schijf, € 244 in de vierde schijf, en € 488 per gram CO2-uitstoot in de vijfde schijf.

Specifiek voor semi-elektrische auto, PHEV:

 • Geen starttarief
 • Drie tariefschijven in plaats van vijf
 • De CO2-grenswaarden liggen een stuk lager dan bij gewone auto’s: eerste schijf 1 t/m 34 g, tweede schijf 35 t/m 60 g en derde schijf alles boven de 60 g/km CO2
 • De tarieven per gram CO2 liggen hoger: € 26 per gram uitstoot in de eerste schijf, € 91 in de tweede schijf en € 217 in de derde schijf.
 • Stel, een handelaar heeft een auto ingekocht voor € 25.000,-. Als hij de auto als marge-auto verkoopt voor € 30.000,- is € 868,- btw verschuldigd over de winstmarge. De handelaar heeft dan een winst behaald van € 5.000,- min € 868,- btw, ofwel € 4.132,- winst. De koper kan deze btw alleen niet verrekenen, dus de auto kost hem € 30.000.

Wil je meer informatie of zelf de Bpm berekenen? Bezoek de website van de Belastingdienst voor gedetailleerde uitleg en hulpmiddelen om zelf je Bpm te berekenen.

Hoe betaal je Bpm?

Bij een nieuwe auto of motor is het uiteindelijk de importeur die de Bpm naar de Belastingdienst overmaakt. De dealer voegt dit bedrag toe aan de rekening van de klant en stuurt het vervolgens door naar de importeur.

In andere gevallen gebruik je het formulier ‘Aangifte Bpm’. Dit vul je in en stuur je op naar één van de zestien Bpm-aangiftepunten van de Belastingdienst. Na controle ontvang je dan een betaalbericht met bedrag, kenmerk en rekeningnummer. Met deze gegevens kun je de betaling via je bank uitvoeren

Daarom als ondernemer de Bpm terugvragen

Als je ondernemer bent, kan het slim zijn om de Bpm terug te vragen wanneer je een auto koopt. Hierdoor wordt de waarde van je auto lager voor belastingdoeleinden en kun je de auto voor een goedkopere prijs verzekeren. Dit is handig om kosten te besparen. Uiteraard zitten hier wel regels en voorwaarden aan verbonden zijn voor het terugvragen van de Bpm. Het is dus verstandig om hierover advies te vragen of een kijkje te nemen op de website van de Rijksoverheid.

Wanneer is een auto vrijgesteld van Bpm?

In sommige gevallen zijn voertuigen vrijgesteld van Bpm, wat gunstig kan zijn voor zowel particulieren als ondernemers. Hieronder een aantal voorbeelden van vrijstelling van Bpm.

Geen Bpm op volledig elektrische of waterstof auto’s

Op dit moment hoef je geen Bpm te betalen als je auto volledig elektrisch is of op waterstof. Deze voertuigen, zoals de Tesla Model 3 of de Nissan Leaf, hebben geen CO2-uitstoot en zijn daardoor vrijgesteld van Bpm. Een ander voorbeeld zijn auto's op waterstof, zoals de Toyota Mirai. Ook deze auto's genieten vaak van vrijstelling, omdat ze bijdragen aan een schoner milieu.

De ondernemersregeling

Voor ondernemers geldt vaak een speciale regeling met betrekking tot Bpm. Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een verlaagd Bpm-tarief of zelfs volledige vrijstelling, afhankelijk van hun zakelijk gebruik van de auto. Dit kan van toepassing zijn op diverse autotypes, waaronder bestelauto's en zakelijke personenauto's. Het is verstandig om te onderzoeken of je als ondernemer in aanmerking komt voor deze regeling en hoe dit je kan helpen bij de aanschaf van een auto. 

Daarnaast is het goed om te weten dat je vanaf 1 januari 2025 de Bpm-vrijstelling voor ondernemers niet meer kan gebruiken bij de aanschaf van een nieuwe bestelauto. Tot en met 31 december 2024 kun je de Bpm-vrijstelling nog gebruiken als je voldoet aan de voorwaarden van de ondernemersregeling. Lees hier meer over de afschaffing van de Bbm-vrijstelling voor bestelauto's.

Een korte geschiedenis van de Bpmbelasting

Sinds 24 december 1992 bestaat de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen, oftewel de Bpm. Deze belasting wordt geheven door de overheid en is een indirecte belasting die door verkopers wordt geïnd. Het is naast de motorrijtuigenbelasting een belangrijke inkomstenbron voor de overheid.

Historische Hoogtepunten van de Bpm

 • In 1909 werd de eerste belasting op motorrijtuigen ingevoerd op basis van het aantal paardenkrachten.
 • Vanaf 1924 werd er rijwielbelasting geheven (3 gulden per jaar).
 • In 1934 was er een crisis in Nederland en werden belastingen geïntroduceerd op goederen en luxe producten.
 • In 1960 is in Nederland officieel BTW ingevoerd en in 1969 werd het BTW tarief vastgesteld, dat ook van toepassing was op goederen en diensten.
 • Er werd een tijdelijke bijzondere verbruiksbelasting ingevoerd voor ‘buitensporige luxe', naast de BTW. De 'weeldebelasting' bedroeg 25%. Het oorspronkelijke plan was om deze belasting geleidelijk af te bouwen naar 0%, maar dat gebeurde nooit, en de belasting is tot op de dag van vandaag van kracht.
 • In 1992 werd de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen van kracht, en de Bpm werd vanaf 1993 berekend op basis van de nieuwprijs van de auto.
 • Tot 2008 bleef de Bpm-berekening voor personenauto's grotendeels onveranderd, met een vaste vermindering voor benzine- en dieselauto's.
 • Vanaf februari 2008 werd de Bpm verlaagd en werden vaste verminderingen/toeslagen op benzine- en dieselauto's ingevoerd. In 2009 werd deze nog meer verlaagd.
 • In 2010 begon de Bpm-heffing zich te richten op CO2-uitstoot in plaats van de nieuwprijs.
 • In 2013 werd de bruto Bpm volledig gebaseerd op CO2-uitstoot, ongeacht de nieuwprijs van de auto.

Toekomst Bpm

Auto’s die geen CO2 uitstoten zijn tot en met 2024 vrijgesteld van Bpm. Vanaf 2025 is het plan dat volledig elektrische auto's wel een vast bedrag aan Bpm moeten betalen.

Voor de periode tot 2025 verwacht het kabinet dat benzine- en dieselauto's door technologische ontwikkelingen (autonome vergroening) minder CO2 gaan uitstoten. Deze verbetering wordt geschat op ongeveer 2,3% per jaar. Om dit te compenseren, wil het kabinet jaarlijks de Bpm-tarieven verhogen en de CO2-limieten met ongeveer 2,3% verlagen in het Bpm-stelsel.

Nog niet uitgelezen?