Disclaimer


Bij DTC Lease houden wij met grote zorg onze website bij. Helaas is het echter niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen informatie voorkomen. Wij behouden ons het recht voor om deze website en al haar inhoud zonder bericht te wijzigen. Alle prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt DTC Lease conform de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Het beleid van DTC Groep is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.
Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Daarnaast is ons beloningsbeleid zodanig ingericht dat mogelijke risico's inzichtelijk worden gemaakt. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten of risico’s nemen die niet stroken met de bedrijfsstrategie van DTC Groep. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten en het functioneren van de medewerker bestaat de mogelijkheid om een bonus of een13e of 14e maand uit te keren.
De overige bepaling van artikel 1:120 lid 2 Wft is niet op DTC Groep van toepassing.