Privacy


Bij het bemiddelen voor het sluiten van een verzekering of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van u nodig.

DTC Lease respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met je persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. DTC Lease verwerkt je gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wetten en gedragscodes.

DTC Lease is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF). De NVF behartigt de belangen van professionele financieringsintermediairs in de branche. Een kantoor dat is aangesloten bij de NVF biedt, door de ondertekende gedragscode, garanties aan de consument voor o.a. deskundigheid en integriteit.

DTC Lease heeft de verwerking van je persoonsgegevens aangemeld bij haar Functionaris voor de gegevensbescherming, zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. De functionaris is te bereiken via de contactgegevens van DTC Lease.

In de volgende onderdelen staat beschreven hoe DTC Lease omgaat met je persoonsgegevens, welke rechten je hebt en waar je terecht kunt voor vragen over je privacy.

Navigatie

Gegevens delen
Gegevens verzamelen
Gegevens bewaren
Bescherming gegevens
Websites en social media
Opnemen telefoongesprekken
Bedrijfsstructuur
Rechten en keuzes