Bescherming gegevens


Er zijn allerlei regels en afspraken waar wij ons aan houden om je gegevens te beschermen. Die vind je hieronder. Vaak zijn dat afspraken die we met alle financiële instellingen hebben gemaakt. Bijvoorbeeld hoe onze medewerkers moeten werken, zodat je gegevens vertrouwelijk blijven. Maar ook afspraken over technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onrechtmatige toegang tot je gegevens. Wij verlangen van onze leveranciers, partners en andere bedrijfsonderdelen dat zij je gegevens op passende wijze beschermen.

DTC Lease verwerkt je gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante regelgeving.

Twijfel je over een bericht van ons?

Krijg je een bericht, een app of een e-mail van DTC Lease, maar twijfel je of het ook echt van ons is? Dan kan het ‘phishing’ zijn: een poging om gegevens van je te krijgen en je daarmee op te lichten. Het is belangrijk zo’n bericht niet te openen en er niet op te reageren.

Neem bij twijfel direct contact op met particulieren@dtc-lease.nl of verzekeringen@dealertotaalconcept.nl. Dan kijken we met je mee of het een DTC-bericht is.

Gaat het inderdaad om oplichting, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.